Over-ons
Werkwijze
Projecten
Mensen
Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN

DNR-2011

Het ontwerpbureau van Jobse Groep hanteert als Algemene Voorwaarden "De Nieuwe Regeling 2011" (DRN-2011): Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur. De volledige tekst kunt u hier vinden.

Disclaimer website gebruik

Deze disclaimer is van toepassing op alle bezoekers van www.jobsegroep.nl. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de voorwaarden die hieronder worden omschreven. Jobse Groep B.V. houdt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig en zonder overleg te wijzigen. 

Intellectueel eigendom

De verstrekte informatie en de gegevens zijn eigendom van Jobse Groep B.V.. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten van intellectuele eigendom, beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de website is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verstrekt door Jobse Groep B.V.. 

Aansprakelijkheid

Jobse Groep B.V. wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van de informatie op deze website. 

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt. 

Op alle diensten van Jobse Groep B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing uit De Nieuwe Regeling 2011 (DNR-2011) Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.